Bli frivillig

Hvorfor bli frivillig?

 • Vær en buffer mot negative konsekvenser for ungdom som mangler trygge voksenpersoner
 • Vær en mentor; bygg vennskap for livet

Hvordan fungerer det?

 • Du blir matchet med en ungdom vi tror at akkurat du vil komme godt overens med
 • Fleksible arbeidstider; dere bestemmer selv når og hvor dere møtes
 • Tett oppfølging

Hva kreves av deg?

 • Du har et ønske om å kunne gjøre en forskjell for en ungdom
 • Du tar initiativ til å møte ungdommen du blir matchet med
 • Du er trygg i deg selv
 • Du har mulighet til å møtes cirka to ganger i måneden
 • Du må levere plettfri barneomsorgsattest (politiattest)
 • Du må skrive under på en taushetserklæring

 

For øvrig trenger du ingen erfaring eller utdannelse. Du trenger heller ikke bli medlem i organisasjonen for å være frivillig. Så lenge du har et ønske om å være en trygg voksen
for en ungdom trenger vi deg!