Velkommen til Bli sett

Velkommen til Bli sett

Velkommen til Bli sett! Så flott at du besøker Bli sett! Vi er en ideell organisasjon som jobber for at alle ungdommer skal ha en trygg voksen i livet sitt. Tilbudet er gratis for alle ungdommer mellom 13 og 18 år som bor i Oslo. Vi arbeider forebyggende ved å ivareta...