Om Bli sett

Bli sett er en ideell organisasjon som jobber for at alle ungdommer skal ha en trygg voksenperson i livet sitt. Vi arbeider forebyggende ved å ivareta behovet for å bli sett i ungdomstiden.

Hvorfor er dette viktig?

37% av barna i Norge hadde minst en forelder med psykiske lidelser, alkoholmisbruk eller begge deler i 2011 (Folkehelseinstituttet). 10,4% av disse rammes alvorlig av foreldrenes psykiske lidelse. Tallene er enda høyere når man inkluderer søsken med sykdom eller psykisk lidelse, fraværende foreldre etc. Opp mot 25% av psykiske lidelser blant ungdom henger sammen med foreldrenes psykiske lidelser.

Vanlige negative konsekvenser med å være pårørende:

 • Økt forekomst av emosjonelle vansker
 • Søvn- og atferdsproblemer
 • Kognitive utviklingsforstyrrelser
 • Nedsatt selvfølelse
 • Redusert tiltro til egne ressurser
 • Sosial unnvikelse
 • Opplevelse av ensomhet
 • Supersensitivitet for andres følelser og behov
 • Følelse av å ikke være god nok
 • Prestasjonsbehov

Veldig mange opplever også positive konsekvenser av det å vokse opp som pårørende og de aller fleste klarer seg godt senere i livet. Likevel kan noen av de negative konsekvensene henge igjen, som for eksempel en lav selvfølelse og en følelse av at man må prestere for å være verdt noe. Bli sett arbeider for at ungdom skal slippe å ta med seg disse konsekvensene videre i livet.

Hvordan jobber vi?

Hos Bli sett verver vi voksne frivillige som ønsker å gjøre en forskjell for ungdom. Etter en intervjuprosess matcher vi den frivillige med en ungdom. Målet er at ungdommen og den frivillige skal kunne bygge en god relasjon på sikt slik at ungdommen får en supplerende trygg voksenperson i livet sitt. Bli sett følger tett opp underveis.

Hvilken forskjell kan en trygg voksenperson utenfor familien bidra med?

 • Barn som har klart seg godt til tross for å ha vokst opp i familier med psykisk sykdom har ofte hatt en voksen utenfor familien som har engasjert seg i barnet
 • Ungdom i utsatte situasjoner ønsker unge voksne å snakke med som er opptatt av hvordan de har det fremfor å sette diagnoser
 • Med en voksen utenfor familien kan ungdommen få være en normal ungdom uten ekstra ansvarsfølelse

 

Bli sett jobber i tråd med FNs bærekraftmål for 2030 ved å bekjempe ulikhet og tilrettelegge for bedre livskvalitet og motivasjon for god utdanning.