Om oss

Terese Skotnes
Grunnlegger og daglig leder
Terese startet organisasjonen Bli sett etter å selv ha vokst opp som pårørende. Hun opplevde en mangel på forebyggende tilbud for ungdom som ikke føler seg sett i oppveksten. Terese er utdannet politi og har tre års jussutdannelse. Hun har jobbet frivillig i utlandet og i Norge og anser frivillighet som en sterk ressurs i samfunnet.

Lisbeth Fossnes
Nestleder
Lisbeth har vært pårørende som mor og syns det har vært vanskelig å ikke ha like mye kapasitet til barna sine. Hun skulle ønske det hadde eksistert et lavterskeltilbud som Bli sett tidligere og ønsker derfor å være en del av organisasjonen. Lisbeth bidrar med foreldreperspektivet i pårørenderollen.

Øivind Løvdal
Økonomiansvarlig
Øivind er utdannet historiker og studerer for øyeblikket pedagogikk for å bli lærer. Han er engasjert i ungdom og ser betydningen av en god oppvekst. Øivind tror at alle kan bidra til å skape et bedre samfunn. Han ønsket å være med i Bli sett fordi han vil bidra til å gjøre en forskjell for ungdom.

Cecilie Mathisen
Rådgiver
Cecilie er engasjert i barne- og ungdomsvelferd og spesielt opptatt av at alle skal ha minst en trygg voksenperson i livet sitt. Hun har selv opplevd perioder i ungdomstiden der hun ikke hadde trygge voksenpersoner rundt seg og mener at en frivillig vil kunne utgjøre en stor forskjell for et ungt menneske.

Kontakt

For spørsmål eller henvendelser kan du kontakte daglig leder på epost terese.skotnes@blisett.no.

Org.nr 926 478 982