Velkommen til Bli sett!

Så flott at du besøker Bli sett! Vi er en ideell organisasjon som jobber for at alle ungdommer skal ha en trygg voksen i livet sitt. Tilbudet er gratis for alle ungdommer mellom 13 og 18 år som bor i Oslo.

Vi arbeider forebyggende ved å ivareta behovet for å bli sett i ungdomstiden. Vi søker å bistå foreldre som ikke har nok kapasitet til ungdommen sin i hverdagen og å være der for ungdom som har behov for en ekstra voksen i livet sitt.

Å vokse opp uten å føle seg sett kan være vanskelig. Mange ungdommer som er pårørende blir svært selvstendige og lærer seg å mestre sine utfordringer på egenhånd. Dette er gode egenskaper å ta med seg inn i voksenlivet, men det kan også føre til at de blir flinke til å legge sine egne behov til side, ikke søker hjelp hos foreldrene og kan få psykiske vansker som voksne.

I Bli sett ønsker vi å forebygge dette ved at en utenforstående voksen kan være tilstede for ungdommen. Mange ungdommer søker voksenkontakt utenfor familien selv og hos Bli sett kan dette skje gjennom trygge og oppfølgende rammer. Vi håper at alle ungdommer som trenger noen tør å ta kontakt; det er ikke bindende og vi kan ta en uformell prat så du kan få svar på alle spørsmålene dine før du bestemmer deg for om du vil bli med! 

Hvis du syns dette høres spennende ut kan du lese mer om oss her. Hvis du er ungdom og lurer på noe eller ønsker å melde deg på kan du stille spørsmål og melde din interesse her